شرح خدمات و محصولات :

  • بالابر هیدرولیک قابل نصب بر روی خودرو های ون ، مینی بوس و اتوبوس
  • تولید و نصب بالابر ویلچر سقفی خودرو های سواری معلولین
  • مناسب سازی خودرو برای انتقال توان جویان و سالمندان با ویلچر به داخل خودرو
  • انواع رمپ برقی برای خودروها
  • انواع بالابر ویلچر ساختمانی
  • کاربری سازی خودرو
  • تجهیز خودرو به سردخانه
  • تخته انتقال ثابت و متحرک معلولین
  • صندلی بالابر برقی